“โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี ตั้งอยู่ในหมู่บ้านบัวทอง 4

เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 0-2834-4480-2 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ”

 

กำหนดการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษาที่ 1 / 2560

(18/03/2558) | อ่าน 1283 ครั้ง
ระดับอนุบาลเปิดเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ระดับประถมศึกษาเปิดเรียน วันที่ 18 พฤษภาคม 2560

 
 

ข้อมูลโรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ (สาขา 2)

(13/06/2559) | อ่าน 13697 ครั้ง
เครื่องแบบนักเรียน

 
  Copyright 2010-2013 มารีย์วิทยา นนทบุรี All rights reserved.
view