บาทหลวงจากวัดพระแม่สกลสงเคราะห์สวดอวยพรให้กับนักเรียน และบริผู้บริหารเนื่องในโอกาสวันไหว้ครู

  Copyright 2010-2013 มารีย์วิทยา นนทบุรี All rights reserved.
view