ประชาสัมพธ์ ขายหนังสือ และเสื้อผ้า ประจำปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพธ์ ขายหนังสือ และเสื้อผ้า ประจำปีการศึกษา 2561

ในปีการศึกษา 2561 นี้ ทางโรงเรียนเปิดขายหนังสือ และเสื้อผ้า ตั้งแต่วันที่ 2 - 8 เมษายน 2561 

ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมมารีย์อา

Tags :

  Copyright 2010-2013 มารีย์วิทยา นนทบุรี All rights reserved.
view